A Walk In The Park - 1 dag kvar

Scenen är på väg upp i Kalmar. Några ensamma stackmoln på blå himmel men i övrigt sol.

#AWalkInThePark #Festival #Kalmar #paraplyproduktion