Den traditionsenliga hemkörningen av hjullastaren är igång

Jobbet med Hasslöfestivalen påbörjas och avslutas alltid av att Mattias Svedberg kör ut och sedan hem den gula hjullastaren.
Veckan på Hasslö är därmed över och alla spår av festivalen är nu borta.