Extrabiljetter till konserterna

med Stilla Nätters Kapell

All teknik är nu på plats på Circo och vi kan glädjande nog konstatera att vi kan släppa ytterligare några biljetter.
Det är ett fåtal biljetter till samtliga de fyra konserterna den 28 och 29 december.
Biljetterna kan köpas via paraplyproduktion.se/biljetter

Läs mer