Festivalområdet växer fram på Fisktorget


I helgen arrangerar vi Rockscen Blekinge Festival och Karlskrona Musikfest. I år sker en del förändringar på området. Scenen har fått en ny placering med ryggen mot Scandic. På detta sättet får vi ett djupare festivalområde istället för det breda vi hade förra året.
Entrén är precis som förra året i den östra delen av Fisktorget och där finns även toaletterna. Längs med vänsterkanten finns sedan köket, serveringen och det stora tältet.