Förtydligande kring uppdrag och relationer med Utveckling i Karlskrona AB


Under de senaste dagarna har det släppts ett antal nyheter kring Karlskronas kommunala evenemangs- och destinationsbolag. Som verksamma inom samma bransch samt med mångåriga samarbeten åt Utvecklingsbolaget och Karlskrona Kommun, eller deras upphandlade leverantörer, så har vi blivit inblandade i en del av uppgifterna som granskats av lokalmedia. Vi vill med detta meddelande tydliggöra en del fakta samt berätta vår version. Förutom intervjuer med SVT Nyheter Blekinges journalister har ingen annan valt av att kontakta oss direkt, utan helt lutat sig åt sekundärdata vilket även har skapat en del faktafel och förvirring.

Uppdrag och avtal
SVT Nyheter Blekinge har uttryckt att vi på Paraply produktion har samarbeten med Utvecklingsbolaget i samband med exempelvis Lövmarknaden och Karlskrona Skärgårdsfest. Detta är felaktigt. Vi har uppdrag åt Leijon Event som registrerade underleverantörer i den upphandling avseende evenemangstjänster som gäller mellan Leijon Event AB och Utveckling i Karlskrona AB. Denna upphandling har varit konkurrensutsatt och vunnits av vår samarbetspartner Leijon Event vid två tillfällen. Således är vår uppdragsgivare Leijon Event AB vid eventuella uppdrag åt Karlskrona Kommun.

Viktigt att tydliggöra är även att vi i rollen som projektledare för Karlskrona Skärgårdsfest och i samarbeten med Utvecklingsbolaget aldrig har jobbat mot Michael Fransson där han haft budgetansvar. VD-posten i bolaget har besuttits av Bengt Lingman och Thomas Peters som därmed varit ytterst ansvariga för samtliga projekt tillsammans med styrelsen i bolaget. Detta ger en helt annan infallsvinkel i diskussionen om vår relation till Michael Fransson och Utvecklingsbolaget än vad som vinklas i media.

Vid ett par tillfällen har vi samverkat med Karlskrona Kommun, Utvecklingsbolaget och deras partners för evenemangssatsningar utanför ovan nämnd upphandling. Detta har då avtalats direkt med Utvecklingsbolagets styrelse och har exempelvis avsett invigningen av Marinmuseums Ubåtshall. Nämnt projekt var avsett att stärka kommunens nationaldagsfirande, varumärke och attraktion med både fri entré samt entrébelagda aktiviteter. I samtliga samfinansierade projekt har vi gått med stor förlust.

Representation
Vi blir årligen inbjudna till hundratals möten från Karlskrona Kommun eller dess bolag och förvaltningar, Region Blekinge, näringslivsgrupper, evenemangsgrupper, stadsutvecklingsfrågor och forum för att stärka Karlskronas eller Blekinges attraktion och varumärke. Samtligt medverkande sker på ideell basis eller inom ramarna för avtalade uppdrag. Vid majoriteten av tillfällena betalar vi självklart för egna omkostnader, resor, eventuellt boende mm. Vid ett fåtal tillfällen har det dock bjudits på fika, lunch eller middag vid seminarium, arbetsmöten eller informationsmöten. Detta har lokalmedia valt att vinkla som lyxmiddagar och vidlyftigt beteende där även vi blivit inblandade då Utveckling i Karlskrona AB kallat oss och flertalet andra organisationer så som Polismyndigheten, Drift och Serviceförvaltningen, Karlskrona City, Landstinget, Leijon Event, Kultur och Fritidsförvaltningen, representanter från Entré Karlskrona, andra leverantörer etc. för att delta.

Lägenhet i Stockholm
Vi på Paraply produktion har sedan flera år varit goda vänner med den person som media kallar Michael Franssons anhörig. Personen i fråga har jobbat för oss på Paraply produktion på vissa av våra evenemang. När möjligheten dök upp för Robin att erbjuda ett inneboende i sin lägenhet i Stockholm för studier ansåg han detta som självklart. Helt enkelt för att hjälpa en vän som han dessutom umgåtts privat med vid flera tillfällen. Avtalet har upprättats mellan Robin och Michael Franssons anhöriga och personen betalar själv sin hyra.

Ovan nämnd vänskapliga gest skulle aldrig få äventyra och påverka Paraply produktions affärsmässiga relationer. Vi har en tydlig princip och värdegrund som utgår från att alltid göra rätt för oss och ha ryggen fri. Dessutom är våra affärsmässiga relationer gentemot Utvecklingsbolaget strikt reglerade via avtal, kontrakt och upphandlingsförhållanden enligt ovan nämnd förklaring. Där har beslutsfattandet ålegat sittande VD eller styrelsen och ej Michael Fransson.

Gåva
Robin Åkerman, VD på Paraply produktion AB, har även valt att returnera den Karlskronalampa som han fick i gåva på sin 30-årsdag. Robin fick först igår, via SVT Nyheters Blekinges granskning, vetskap om att lampan betalats med Utvecklingsbolagets kreditkort och vill ej behålla lampan då den givits på felaktiga grunder.

.................

Vid frågor kontakta Robin Åkerman på 0708-977681