Karlskrona och Uppsala


Vi har delat upp oss. Några är hemma i Karlskrona för att jobba med Skärgårdsfesten och några är i Uppsala för att göra Queens of Pop.
Hemma i Karlskrona blir det fest i hela staden med massor av aktiviteter. På Stortorget blir det konserter med bland annat Uno Svenningsson, Jill Johnson, Zara Larsson, Linda Pira och Hov1.

I Uppsala gör vi del två av Queens of Pop. Zara Larsson, Icona Pop, Molly Sandén, Anna Ternheim, Sarah Klang, Rhys, Janice med flera tar plats på scenen i Botaniska Trädgården.
Läs mer om Karlskrona Skärgårdsfest på karlskronaskargardsfest.se och om Queens of Pop på queensofpop.se