På plats på Sweden Live i Malmö

Vi tar plats för att lyssna på "Komponenterna för att lyckas med ett stort offentligt evenemang" med Karin Karlsson, programansvarig på Malmö Live Konserthus och före detta projektledare för Malmöfestivalen.