Sweden LIve är snart över för denna gången


Livemusik Sverige arrangerade idag ett samtal med Kultur- och demokratiminister Alice Bah Khunke om hur kultur och demokrati hänger ihop. Samtalet handlade också om hur livemusikbranschen kan arbeta med mångfald och bli bättre på jämställdhet, samt om det inte är dags att se pop som en kulturyttring likvärdig andra kulturyttringar.

- Popmusiken måste börja respekteras som den samtidskultur den är och all popmusik är inte automatiskt kommersiell. Både artister och arrangörer behöver stöd för att kunna fortsätta att utvecklas och överleva och så att vi i ännu högre grad kan bidra till samhällsutvecklingen, bl a när det gäller jämställdhet och mångfald.
Kulturpolitiken behöver moderniseras. Att samtalet om detta kommer igång nu gör mig nöjd men jag blir inte tillfredsställd förrän vi har en modern kulturpolitik, säger Joppe Pihlgren, verksamhets-ansvarig för Livemusik Sverige.