Telenor - IT Conference 2017


För några veckor sedan fick vi det ärofyllda uppdraget att hjälpa Telenor Sverige med deras IT-konferens som i år hade förlagts till Blekinge och Ronneby Brunn.

-Vi behövde hjälp med med att skapa engagemang under vår konferens, berättar Felix Blanke på Telenor Sverige AB. Paraply överträffade alla förväntningar och var en stor anledning till att många tyckte det var den bästa konferensen de varit på. Vi fick en helhetslösning med teknikhjälp, kreativt arbete, skapa stämning i konferenssalen samt även att ansvara för och facilitera en övning som vi hade. Genomförandet var toppklass."

Uppdraget utgick ifrån att vi på Paraply skulle skapa en inspirerande mötesplats och miljö utifrån årets tema ”Experiment & Innovation”. Även ansvara för paketeringen av några viktiga programpunkter. Det innebar inledningsvis idé, koncept och designarbete så väl som projektledning av själva genomförandet, men även att knyta ihop konferensens alla delar i en röd tråd.

Vi fyllde bland annat Ronneby Brunns konferenslokaler med specialdesignat displaymaterial, digitala skärmar och ny spännande teknik. Vi skapade även träffpunkter med spel och aktiviteter för att generera interaktion och kreativitet hos deltagarna.

En central del under första dagen var en stor workshop där alla 230 deltagare skulle jobba och tävla i team under rubriken ”experimentera mera”.
Vi fick helhetsansvar för hela genomförandet och skapade "Telenor Airship Challenge” som designades och faciliterades i samarbete med Mayday Monday.

Vi på Paraply är jätteglada över uppdraget och förtroendet från ett av Nordens största företag.