Uno Svenningsson drog fullt hus i Kalmar

Uno Svenningsson drog fullt hus i Kalmar