Vi är på plats på Hasslö

Scenen är på väg upp och vi har börjat rigga för den sjuttonde Hasslöfestivalen.