Vi är på plats på NetPort Sience Park i Karlshamn för att inspireras kring ämnet "Förändring genom nyskapande mötesplatser"

Vi är på plats på NetPort Sience Park i Karlshamn för att inspireras kring ämnet "Förändring genom nyskapande mötesplatser".