Vi är redo

Vi öppnar strax dörrarna till salongen i Konsthallen.
20.00 kliver Tomas Andersson Wij upp på scenen.