Vi avslutar teamworkeftermiddagen med Champagneprovning

Vi avslutar teamworkeftermiddagen med Champagneprovning.