Vi riggar på Eriksberg


Solen står fortfarande lågt och daggen ligger vit. Stilla Nätters Kapell håller så sakta på att samlas på Eriksberg.