Hasslöfestivalen fortsätter


Idag kan vi berätta den fantastiska nyheten att Hasslöfestivalen
får en fortsättning i sommar och glädjande nog är det vi på Paraply produktion som driver den vidare.

- Det känns fantastiskt bra att vi hittat en väg fram och att festivalen vi jobbat med i så många får en fortsättning i sommar, säger Robin Åkerman på Paraply produktion.

Diskussionerna kring festivalens framtid har pågått sedan i somras och idag kallade Karlskrona kommun till presskonferens ute på Hasslö för att berätta att det blir en festival på Skärgårdsvallen även sommaren 2016. Överenskommelsen mellan Paraply produktion och Karlskrona kommunen är ettårig men intentionen är ett mer långsiktigt avtal.
- Hasslöfestivalen har vuxit till en festival som lockar publik från hela södra Sverige. Den är oerhört viktig för publiken, alla engagerade i föreningarna på Hasslö och för Karlskrona som evenemangsstad, säger kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson. Nu ser vi till att festivalen kan genomföras 2016 och nästa steg blir att hitta en långsiktig lösning.

Kommun ser till att Skärgårdsvallen bättre klarar av ett stort evenemang, bland annat genom att se över frågor som rör vatten och avlopp och elförsörjning. För 2016 får festivalen också ett marknadsföringsbidrag som är beroende på utfallet av festivalen, men som maximalt kan bli på 500.000 kronor.

- Gällande beslut om festivalens framtid har Karlskrona kommuns stöd varit en avgörande del men det har även varit extremt viktigt för oss på Paraply att det finns ett starkt engagemang samt en långsiktig vision från föreningar och nätverk på Hasslö, menar Robin Åkerman. I synnerhet från Hasslö Goif som är vår viktigaste partner då de äger Skärgårdsvallen och ansvarar för många delar runt själva festivalens genomförande. Tillsammans med den nya styrelsen har många delar fallit på plats och samarbetet har
lyfts till nya nivåer.

Genom den nya styrelsen i Hasslö Goif har Paraply produktion fått en samarbetspartner som engagerar näst intill hela ön, brinner för det lokala och som vill utveckla festivalen tillsammans med oss och våra partners. De har dessutom sett värdet av festivalen för föreningslivet samt marknadsföringen av Hasslö som besöksmål.

Även Hasslö Musikförening har under året framfört önskemål om att festivalen ska få en framtid. De har även poängterat att de gärna ser oss på Paraply produktion som arrangör.
- Det känns så klart oerhört viktigt att ha stöd från festivalens grundare och alla musikföreningens band när vi nu ska sätta oss ner med nya och gamla partners för att sätta agendan för framtiden, fortsätter Åkerman. Vi på Paraply rivstartar nu jobbet med hur den sjuttonde festivalen ska kunna utvecklas vidare. Vi kommer att jobba igenom festivalkonceptet samt se över hur festivalupplevelsen kan bli ännu bättre gällande kommunikationer, boendealternativ och övrigt utbud på ön under festivaldagarna.

- Det här är ett första steg där kommunen ser över hela evenemangssituationen i Karlskrona, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér. Vi har ett antal platser där vi behöver göra åtgärder för att slippa börja från noll varje gång ett evenemang ska genomföras. Genom att förbereda ett antal platser kan vi bättre stötta alla arrangörer som vill bidra till att göra Karlskrona till en evenemangsstad av högsta klass.