Platsens attraktivitet

Vi lyssnar på Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi och Ola Thuvesson, kulturgeograf och universitetslektor berätta om platsers själ och hur man skapar värden och attraktionskraft.