Scenen är på plats i Kalmarsundsparken. 18.00 öppnar vi entrén och 19.00 inleder Peg Parnevik och 20.00 tar Blacknuss

över. 21.30 avslutar Bo Kaspers Orkester den första av två konsertkvällar.