Vi riggar och gör oss redo i Konsthallen

Stilla Nätters Kapell bjöd på två fantastiska förställningar igår och idag väntar ytterligare två.
#stillanätterskapell2016